წმინდა ლუსია - ბიზნესის კეთების მარტივია

წმინდა ლუსია - ბიზნესის კეთების მარტივია

მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ Doing Business- ის ანგარიშში Saint Lucia ამჟამად 77 ეკონომიკიდან 183-ე ადგილს იკავებს. ეს რეიტინგი ლათინურ ამერიკაში და კარიბის ზღვის აუზში მე –8 ადგილზე ვართ, ხოლო კარიბის რეგიონში მე –2 ადგილზე ვართ. 

ჩვენ თანმიმდევრულად გავაკეთეთ 2006 წლიდან, როდესაც წმინდა ლუსია პირველად შეიტანეს Doing Business Report- ში და ყველა ანგარიშის თანახმად, ჩვენ მოველით, რომ უახლოეს წლებში კვლავ გაგრძელდება.