მოქალაქეობა წმინდა ლუსიას კანონმდებლობა

მოქალაქეობა წმინდა ლუსიას კანონმდებლობა

სენტ ლუსიას მოქალაქეობა საინვესტიციო პროგრამით დაიწყო 2015 წლის დეკემბერში, 14 წლის 2015 აგვისტოს კანონის მე -24 კანონის მიღების შემდეგ, 2015 წლის XNUMX აგვისტოს, მოქალაქეობა ინვესტიციით მიღებული აქტი. აქტის მიზანია, რომ ადამიანებმა შეძლონ სანკტ ლუჩიას მოქალაქეობის მოპოვება რეგისტრაციის შემდეგ. საკვალიფიკაციო ინვესტიცია სენტ ლუსიაში და მასთან დაკავშირებული საკითხებისთვის.